организация на лични финанси

Организация на личните финанси през лятото

Умението за ефективно управление на личните финанси включва планиране, организиране и контрол на финансовите дейности.  Проследяването на личния бюджет е изключително важно с цел избягване на непредвидени обстоятелства, които биха могли да повлияят негативно на финансовата ни стабилност и да нарушат нейния баланс.

Създаване на бюджет с приходи и разходи

Планирането на семеен бюджет е важна задача в началото на новата година, която ни помага да бъдем подготвени за различни ситуации. Ако изготвим подробен план на приходите и разходите, които можем да предвидим, нашето финансово положение ще бъде по-добро.

Съставянето на бюджета и проследяването на приходите и разходите ни дава ясна представа за доходите, с които разполагаме, за това колко харчим всеки месец и за какво точно отиват парите ни. Следвайки го, си осигуряваме финансово спокойствие и стабилност. На база на направения анализ, можем да определим размера на сумата,която сме в състояние да отделим за почивка, както и очакваните разходи, без това да натовари текущите такива. От съществено значение е предвиждането на извънредни разноски. Препоръчително е те да бъдат около 20 на сто от общия размер. По този  начин ще чувстваме по-голяма сигурност и ще си спестим допълнителни притеснения. Ако имаме възможност за допълнителни доходи ( премия, бонус и др. ), които са извън обичайните, можем да ги прибавим към бюджета за планираната почивка. 

Подготовка на почивката – море или планина

След като сме създали и определили своя семеен бюджет, следващата стъпка е планирането на самата почивка.  Когато наближи летният сезон, най-често предпочитаните опции са морето и планината. Без значение кое от двете ще изберем, предварителното  и точно разпределение на финансите ще ни помогне да осъществим нашата мечтана почивка. Организирането й включва: 

  • избор на  подходяща дестинация –място, което да отговаря едновременно на нашите интереси и финансови възможности
  • престой – за какъв период ще бъде възможно
  • разходи за път и резервация
  • допълнителни разходи – за необходими продукти и такива, които ще са ни нужни на място

 Ранното организиране на нашата почивка и предвидените средства ни осигурява спокойствие и в много от случаите дори по-изгодни цени.  Успешната и правилна организация на бюджета ни гарантира безпроблемно реализиране на плануваната почивка.

 Какво още може да направим

Добрата  организация на личните финанси вoди до здpaвocлoвeн финaнcoв живoт и пocтигане на дългocpoчнитe финaнcoви цeли. Правейки разчет на бюджета си, ще имаме възможност да оценим слабите страни и грешките си, ще можем да ограничим неразумните покупки и ще преценим внимателно действията си.  За успешно планиране и ефективно управление на личния ни бюджет е хубаво да следваме определени  правила, а именно:

  • ясно дефинирани финансови цели и стремеж за постигането им  – планиране на личните финанси и лична дисциплина 
  • без импулсивни покупки – избягване на ненужни разходи в последния момент
  • създаване на резервен фонд – спестявания, които  ще бъдат нашето спасение в  неочаквани и извънредни ситуации
  • да бъдем наясно относно кредитите, парите, възможностите и рисковете пред нас – важно е  да идентифицираме своевременно проблемите и да имаме готовност за решение и начин за справяне с тях

Финансовият план и организацията на личните финанси са ключът към създаване на навици, чрез които да постигнем финансова свобода. Осигурете си я!