Пон - Пет: 9:00 am - 06:00pm
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
(Понеделник - Петък)
office@brainstorm.bg
ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult

Система за мотивация на персонала

Човешкият ресурс е най-важният ресурс за една компания. Затова неговата мотивация и задържане е ключов елемент за по-ефективна и ефикасна работа на компанията.

Брейн Сторм Консулт в лицето на д-р Терзийска е разработила собствена Методика за изграждане на индивидуална Програма за Мотивация на Персонала.

Методологията е базирана на оценка на съществуващата документация, политики и практики във фирмата за управление и развитие на човешкия ресурс.

Програмата е строго индивидуална за всяка фирма и екип.

За целта трябва да с изгради модел за оценка качествата на персонала и неговия принос за постигане на целите, мисията и визията на компанията. Респективно за нуждите от определени специалисти, тяхното развитие и интеграция в колектива.

 • Важно е да оценяваме работата на персонала на 6 месеца, като определяме и неговите нужди за обучение и кариерно развитие, както и вписването му в екипа.
 • Трябва да определим критерии за оценка и тяхната тежест в общата оценка и на базата на постигнати проценти от критериите да определим къде са слабите и силни страни на служителя и да направим план за обучение.
 • Трябва да определим кои мотиватори „работят“ при всеки отделен служител. Някъде са пари, другаде подаръчни ваучери, при трети отношение…

Как процедираме?

 • Наш екип прави одит на процесите в предприятието и обследва взаимовръзките между различните отдели.
 • Оценяваме съществуващите процедури, а ако липсват можем да разпишем такива.
 • Провеждаме задълбочени интервюта с всеки един член на персонала от най-ниското йерархично ниво до топ мениджмънта включително и с административен отдел.
 • Много често администрацията не реагира своевременно на нуждите на другите отдели и забавя работния процес, но когато и те са включени в бонусната схема имат интерес да взаимодействат с другите отдели в кратки срокове.
 • В екипа ни има и психолог, който задава специфични въпроси, който предразполагат хората към най-откровени отговори.
 • В процеса на интервюиране се очертават ясно факторите, които демотивират работниците да работят по-ефективно и да полагат повече усилия, както и какво би ги мотивирало да работят по-добре и по-качествено. Често се открояват и членове на екипа, които по-скоро пречат на ефективната работа, способстват за създаване на напрежение в екипа и не допринасят за развитие на компанията.
 • Събраната информация се анализира от нашите специалисти, очертават се мотивиращите и демотивиращи фактори, конфликти зони, слаби и силни страни на организацията.

След това на базата на анализа се и следвайки методологията се изработва програма за мотивация на персонала за конкретното предприятие.

 • Правим предложение към собственика на компанията за бонусиране на служителите при постигане на определени критерии за ефективно изпълнение на поставените задачи. Критериите за ефективност са така дефинирани, че да са конкретни, измерими и позволяват разпределяне на отговорността за постигане на целите за ефективно изпълнение.
 • Предлагаме и схема за обучение на кадри, които имат желание да се развиват и повишават уменията си.
 • Ако локализираме слаби звена в мениджмънта или в персонал правим предложение за тяхното отстраняване или за преместването им на друга позиция.
 • Системата позволява всеки работник сам да може да определи какво ще бъде допълнителното му възнаграждение при изпълнение на заложените критерии за ефективно изпълнение.
 • След внедряване на системата в предприятието правим и мониторинг за период от 3-6 месеца и правим допълнителни настройки ако са необходими, така, че да постигнем заложените критерии за ефективност и следване на бизнес процесите.

Като положителни ефекти от внедряването на системата за мотивация се наблюдават:

 • Подобряване на работната среда и повишаване ефективността на труда
 • Спиране на текучеството и задържане на младите кадри в предприятието
 • Значително увеличаване на оборота на компанията спрямо предходна година при същия списъчен състав и непроменен процент фонд работна заплата
 • Компанията става привлекателна за млади квалифицирани специалисти, които биха заменили по-старата генерация

В крайна сметка всички печелят и работодатели и работници!

Контакти

 • 1729 София ж.к. Младост 1А, бл.505А, вх.2
 • 02 / 80-99-740
 • office@brainstorm.bg
КОНТАКТИ

Изпратете вашето запитване през контактната форма

Изпратете информация за вашия бизнес и конкретни нужди и наштие търговци ще се свържат с вас в максимално кратки срокове. 

Офис София

ж.к. Младост 1А, бл.505А, вх.2

Телефони за връзка:

Тел: 02-80-99-740
Търговски отдел: +359 2 80 99 775; +359 2 80 99 758

Email за връзка:

office@brainstorm.bg
sales@brainstorm.bg

  Чуждестранно участие:
  ДаНе

  Дъщерни дружества:
  ДаНе

  Регистрация по ЗДДС:
  ДаНе

  Сделки със страни от ЕО:
  ДаНе

  Сделки със страни, извън ЕО:
  ДаНе

  Задължение за отчитане по МСФО:
  ДаНе

  Месечни показатели

  Брой фактури покупки:

  Брой фактури продажби:

  Интрастат:

  Брой счетоводни записи:

  Брой касови апарати:

  Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

  Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
  ДаНе

  Използвате ли складова програма:
  ДаНе

  Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

  Необходими услуги:

  Периодичност на отчета:

  Срок за подаване (презаверяване):

  Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате:

  Съгласен съм с общите условия.
  ДаНе

  Съгласен съм да получавам бюлетини, новини и специални оферти по имейл.
  ДаНе

  Запознайте се с нашите услуги

  At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

  Melbourne, Australia
  (Sat - Thursday)
  (10am - 05 pm)