Пон - Пет: 9:00 am - 06:00pm
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
(Понеделник - Петък)
office@brainstorm.bg
ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
Онлайн платежни нареждания

Често Задавани Въпроси

%page ЧЗВ
Съвременна тенденция е много фирми да възлагат на външни компании колкото може повече съпътстващи функции от бизнеса си, които не са пряко свързани с основната дейност, генерираща приходите. Казано по друг начин, отделянето на дейностите и възлагането им на външни изпълнители е дългосрочно сътрудничество с доставчик на услуги, който подпомага развитието на фирмата чрез редуциране на разходите за дейности, които не са основни.
- Ако губите твърде много време за Вашата счетоводна документация, вместо да се концентрирате върху непосредствените си задачи;
- Ако се съмнявате, че Вашето счетоводство не е изрядно, ако то Ви отнема твърде много време или ако просто не разбирате как действа данъчната и осигурителна система и какво точно се изисква от Вас;
- Трябва Ви коректно и компетентно счетоводно обслужване и считате, че е целесъобразно да се насочите към специализирано в сферата на счетоводството предприятие;
- Желаете да се концентрирате изцяло върху бизнеса си, без да се превръщате в администратор и деловодител, като въпреки това сте спокойни, че делата ви се придвижват отговорно и професионално;
- Не можете да се ориентирате в данъците, осигуряването и трудовоправните отношения;
- Тъй като по този начин те печелят в няколко направления: Служителите във фирмата нямат информация за нивата на заплатите на различните длъжности и отделните наети лица, като счетоводната и търговската документация и информация остава в предприятието без достъп на външни лица.
- Счетоводната къща изготвя разчетно-платежните ведомости и справки, приема и обработва болничните листове, изчислява обезщетенията и дължимите осигурителни вноски, подготвя и подава необходимите осигурителни декларации, подготвя договорните отношения между работодателя и служителите, консултира и прогнозира, използвайки опита и познанията си в бързопроменящата се материя на осигурителните и трудово-правни регулации.
- Фирмата намалява разходите си, а за заплатените услуги получава фактури.
- Счетоводната кантора носи рeална отговорност за евентуални, причинени по нейна вина щети.
Когато трябва да се направи избор, който е ключов за дейността на компанията, детайлното проучване е задължително. Дори и да има разминаване в разбирането за „добри счетоводни услуги“, то желаният резултат винаги е обвързан с качество, коректност, изгодна цена, доверие. Ние непрекъснато се стараем да осигуряваме на нашите клиенти всичко изброено и едновременно с това да надграждаме, за да бъдем максимално полезни.
Нашият екип ще Ви окаже съдействие в процеса на предаване на документацията от предишния счетоводител. Ще направим пълен анализ на информацията и ще проверим доколко тя е пълна и коректна. Целта е да Ви уведомим при наличие на пропуски.
Ползването на външни счетоводни услуги е значително по-изгодно, дори и на пръв поглед да не изглежда така. Освен спестяването на значителни разходи, наемането на външна счетоводна фирма има редица предимства – спестяване на време и усилия, гъвкавост, фокус върху основната дейност и др.
Брейн Сторм Консулт извършва услугата „Регистрация на фирма“, като тя включва съдействие по време на всички необходими стъпки – предоставяне на адрес на управление и кореспонденция с НАП; запазване на име на фирмата;заплащане на таксите за регистрацията и др.
Предлагаме независим финансов одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).
Стратегията за извършване на одита започва с идентифицирането на съществуващите бизнес рискове и анализ на тяхното въздействие върху управленските решения и финансовия резултат на одитираното предприятие. Задълбоченото запознаване с характеристиките на дружеството, включително състоянието на контролните системи, детайлната проверка на съществените и рискови области, анализа на обобщена финансова информация, са ключови предпоставки за успешния одит.

Одит методологията на Брейн Сторм Консулт се базира върху прогнозиране на бъдещите събития, а не само върху оценката на текущите резултати. Годишният одит е повече от една процедура за контрол или законово задължение. В допълнение към одиторските процедури по проверка верността на финансовите отчети на дружеството, одитът е насочен към идентифициране и отстраняване на проблемите, оказали влияние при изготвяне на отчетите и други, които могат да повлияят на дейността на дружеството. Това е една възможност да Ви предоставим актуализиран поглед към Вашия бизнес – един вътрешен поглед, който може да идентифицира потенциалните заплахи или възможности, които могат да окажат влияние върху Вашите планове. Ние правим цялостен анализ, от който внимателно формираме препоръки, които Ви позволяват по-добре да управлявате Вашия бизнес.

Подобен подход гарантира своевременното откриване и разрешаване на критичните въпроси. Резултатът от работата ни се обобщава и представя в доклад с описание на рисковите области и допуснатите пропуски.
ФСС Мираж® SQL се предлага в многофирмена версия, с възможност клиентът да обработва няколко дружества.
По правило се провеждат всяка седмица, но трябва да има предварително записани желаещи. Денят за обучения е четвъртък – модул Счетоводство- от 13 ч до 15 ч, модул ТРЗ- от 15 ч. до 17 ч.

Обученията се провеждат в офиса на Брейн Сторм Консулт при събрана група от 5 човека. Обученията са безплатни. Показва се нагледно как работи софтуерът и всеки един от неговите модули.
С ФСС МИРАЖ® SQL могат да работят и несчетоводители.
- Модул Счетоводство
- Модул Фактуриране
- Модул ТРЗ и личен състав
- Модул Поизводство
- Модул Импорт
Всеки модук съдържа всички необходими функции за обслужване на съответната дейност.
ФСС МИРАЖ® SQL позволява ограничаването и настройката на правата на потребителите до определени фирми, функционалности, профили и др.
ФСС МИРАЖ® SQразполага с готови шаблони (бланки) за всички видове данъчни и неданъчни документи.
ФСС МИРАЖ® SQL модул Счетоводство има връзка с ФСС МИРАЖ® SQL модул ТРЗ- автоматично осчетоводяване на заплати.
Има предварително зададена настройка на ФСС МИРАЖ® SQL модул Счетоводство, но и възможност за допълнителна потребителска настройка.
ФСС МИРАЖ® SQL разполага с шест различни шаблона на сметкоплан според дейността и регистрацията на фирмата.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)