Пон - Пет: 9:00 am - 06:00pm
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
(Понеделник - Петък)
office@brainstorm.bg
ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult

Публикация ГФО

Всяко дружество трябва да изготвя и публикува своя годишен финансов отчет, който да даде информация за финансовото състояние на предприятието към края на отчетната година и да позволява съпоставимост с данните от предходни периоди.
Съставните части на финансовия отчет са:
 • счетоводен баланс;
 • отчет за приходите и разходите;
 • отчет за собствения капитал;
 • отчет за паричния поток;
 • приложение
Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение. Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите. Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение. Годишният финансов отчет на средните и големите предприятия, както и на предприятията от обществен интерес, се съставя в пълен комплект, съгласно приложимите счетоводни стандарти. Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.
Законът за счетоводството (ЗСч) налага някои предприятия да изготвят още следните документи и да ги публикуват заедно с ГФО:
 • Годишен доклад за дейността по чл. 39 от ЗСч
 • Нефинансова декларация по чл. 48 от ЗСч
 • Доклад за плащанията към правителства по чл. 53 от ЗСч
Осигурете си спокойствие и заявете Вашия Годишен финансов отчет при нас:
 • Публикуване на ГФО на ЕООД/ООД
 • Публикуване на ГФО Акционерни дружества
Брейн Сторм Консулт ще Ви  съдейства относно сложните процедури по публикуването на годишния финансов отчет ( ГФО ). Нашето предложение е публикуване на ГФО в Търговски регистър към Агенция по вписванията и спестяване на време, чрез подаване на документите по електронна поща.
Процедура по публикуване на ГФО в Търговския регистър
Законът за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от предприятия са задължени до 30 Юни да публикуват отчетите в Търговския регистър (чл. 38 от ЗСч). ВАЖНО!!! При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени солидни санкции.
 • Едноличните търговци не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези, които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това на нашия сайт.
 • Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период –декларира се с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Такси цел за публикуване на декларацията не се дължат.
За да публикуваме Вашите ГФО или декларация за липса на дейност, трябва да изпратите на електронната ни поща office@brainstorm.bg:
 1. Вашите отчети във вид удобен за публикуване/.pdf/.
 2. Данни за Вашата фирма:
 • Пълно наименование на фирмата
 • Адрес на управление и седалище
 • ЕИК
 • Лице, представляващо предприятието
 • Съдружници/Акционери
 • Съставител на отчетите
 • Email (за връзка с Вас и получаване на фактура)
 • Телефон за връзка
 • Бордеро за държавна такса – 20 лв. за подаване на отчети по електронен път.
 • Банковото бордеро за платена цена на услугата – заплаща се авансово по банков път
За повече информация може да използвате формата „Направете запитване“ или да ни пишете на office@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.
КОНТАКТИ

Изпратете вашето запитване през контактната форма

Изпратете информация за вашия бизнес и конкретни нужди и наштие търговци ще се свържат с вас в максимално кратки срокове. 

Офис София

ж.к. Младост 1А, бл.505А, вх.2

Телефони за връзка:

Тел: 02-80-99-740
Търговски отдел: +359 2 80 99 775; +359 2 80 99 758

Email за връзка:

office@brainstorm.bg
sales@brainstorm.bg

  Чуждестранно участие:
  ДаНе

  Дъщерни дружества:
  ДаНе

  Регистрация по ЗДДС:
  ДаНе

  Сделки със страни от ЕО:
  ДаНе

  Сделки със страни, извън ЕО:
  ДаНе

  Задължение за отчитане по МСФО:
  ДаНе

  Месечни показатели

  Брой фактури покупки:

  Брой фактури продажби:

  Интрастат:

  Брой счетоводни записи:

  Брой касови апарати:

  Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

  Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
  ДаНе

  Използвате ли складова програма:
  ДаНе

  Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

  Необходими услуги:

  Периодичност на отчета:

  Срок за подаване (презаверяване):

  Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате:

  Съгласен съм с общите условия.
  ДаНе

  Съгласен съм да получавам бюлетини, новини и специални оферти по имейл.
  ДаНе

  Запознайте се с нашите услуги

  At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

  Melbourne, Australia
  (Sat - Thursday)
  (10am - 05 pm)