null

Пловдив

brainstorm офис пловдивСлед успеха на трите офиса в София, Варна и Сандански, както и активното развитие на бизнес услугите в град Пловдив, беше логично решението за разширяване на дейността на компанията тук.

Отличието „Европейска столица на културата“ носи със себе си положително отражение както в културно, така и в социално и икономическо отношение върху региона и града в частност.

Целите на компанията са насочени към осигуряване на висококачествени услуги в града под тепетата. Основен фокус е създаването на позитивен екип, с който да бъдат постигнати изключителни резултати и споделяне на знания, умения и опит.

Офисът се намира в град Пловдив, бул. Кукленско шосе № 11, Бизнес-сграда Ангелов, ет. 1, офис 1.

Контакти:

Пловдив

бул. Кукленско шосе № 11, Бизнес-сграда Ангелов, ет. 1, офис 1

Телефон: 032/329 400

E-mail: plovdiv@brainstorm.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: