Счетоводно обслужване

Правни услуги

Брейн Сторм Консулт предоставя правни услуги и консултации, с цел да постигне максимално комплексно обслужване и удовлетвореност сред клиентите си. За нас е важно да бъдем Вашият доверен партньор в бизнеса и да Ви осигурим професионализма, който очаквате. Сред услугите, от които може да се възползвате са:

  • Публикуване на Годишни финансови отчети;
  • Регистрация на фирми, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и

др., както и промяна в обстоятелства;

  • Изготвяне на договори, защитаващи правата и интересите на нашите клиенти:
  • Правни консултации и съвети в областта на корпоративното, търговското,

данъчното, трудовото, банковото, митническото и валутното законодателство;

Защита пред съд и арбитраж по съдебни дела във връзка с търговски и граждански

сделки;

  • Представителство и съдействие по приватизационни сделки, концесионни

процедури, процедури по възлагане на обществени поръчки

  • Консултации по правните аспекти на сделки с ценни книжа;
  • Осъществяване на сделки с недвижими имоти в полза на чужди граждани и

дружества;

  • Осъществяване на контакти с местни и централни органи на държавната власт.

Компанията ни работи в сътрудничество и партньорство с доказани професионалисти в различни направления на правото както на национално, така и на международно ниво.

За повече информация можете да ни потърсите като използвате формата „Направи запитване“, или да ни пишете на office@brainstorm.bg и sales@brainstorm.bg, както и да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: