Счетоводно обслужване

Ликвидация на фирма

Ликвидацията е производство, което се извършва във връзка с прекратяване на Юридическото лице, за да се ликвидира имуществото му, поради прекратяването му като правен субект. Назначават се ликвидатори, които се занимават с делата на дружеството, докато тече ликвидацията.

Минималният срок за протичане на процедурата по ликвидация е 6 месеца, като по време на срока, търговецът е длъжен да уреди всички свои задължения към трети лица.

Екипът на Брейн Сторм Консулт може да Ви окаже пълно съдействие по извършването на производство по ликвидация на Юридическо лице. Процедурата се извършва в наколко етапа. Ние се ангажираме с издаването на съответното уведомление до НАП и извършването на ревизиата в територилно поделение на НОИ и предаване на ведомости за заплати в архив.

Ние също така можем да Ви консултираме подробно за стъпките и изискванията, съпътстващи процеса.

За повече информация, не се колебайте да ни потърсите като използвате формата „Направи запитване“, или да ни пишете на office@brainstorm.bg и sales@brainstorm.bg, както и да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: