При калкулатор Трудов стаж ( изчисления на НОИ ) като начална дата се задава първият работен ден т.е. първи ден в осигуряване. Като крайна дата се въвежда датата на прекратяване на трудовото правоотношение т.е. първият ден без осигуряване, от който дадено лице не е на работа.

НОИ смятат трудовия стаж в календарни дни. Счита се, че в рамките на един месец има средно 30 календарни дни. Н база на този метод на изчисляване всеки 12 месеца се зачитат като 1 година трудов стаж.

При правилно въведени данни, резултатът е обща стойност, която е изчислена в години, месеци и дни. В случай, че лицето е работило на непълен работен ден, осигурителният стаж се смята пропорционално на законоустановеното работно време. Когато работното време е подневно, но са изработени всички работни дни за конкретния месец, то трудовият стаж се счита за пълен.

Когато работникът е на сумирано изчисляване на работното време, трудовият стаж се определя като всички изработени часове за периода се разделят на нормален 8-часов работен ден. При смените с повече от 4 часа нощен труд, нощните часове се прехвърлят като дневни.

В калкулатора трябва да се посочи брой дни без осигуряване за зададения период, ако има такива.