ДДС е основен инструмент при данъчно облагане. Отделните държави имат различни закони, според които налагат различен процент ДДС върху продуктите за крайния клиент. В отделната държава е възможно за някои от стоките процентите да бъдат по-високи или по-ниски.

Стандартната ставка ДДС в България е 20 процента. Тя се отнася и прилага за облагаеми доставки на стоки и услуги, внос на стоки в страната и облагаеми вътреобщностни придобивания.

В България има и намалена данъчна ставка за услугите, които са свързани с настаняване в хотели и подобен тип заведения, като това включва и предоставяне на ваканционно настаняване и както и отдаване под наем на места за къмпинг или каравани. Към настоящия момент тя е в размер на 9%.

Чрез ДДС калкулатора всеки потребител ще има възможността да изчисли колко ще бъде крайната сума след като добави или извади ДДС от базовата сума, която е въвел. По този начин  чрез онлайн калкулатора всеки може лесно и бързо да определи стойността с ДДС, отделно данъка и цената, която не всключва ДДС.