Счетоводно обслужване

Други административни услуги

Брейн Сторм Консулт предлага широк набор от административни услуги, сред които и такива като: Изготвяне на документи за пенсиониране, набавяне на необходимите УП.2,УП.3 и документи за трудов стаж, попълване на заявление и подаването му в съответното териториално поделение на НОИ и др.

Можем да Ви съдействаме също и за:

  • Представителство пред държавната и/или общинска администрация;
  • Подаване и получаване на Искания за предоставяне на документи, удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения;
  • Подаване и получаване на удостоверение за платени в България данъци, удостоверения за декларирани данни пред органите на НАП, удостоверение за служебен номер от регистъра на НАП за чуждестранни физически и юридически лица;
  • Ние можем като ваш пълномощник да ви съдействаме за осигураването на документи и удостоверениа от всички институции в страната;
  • Изготвяне на платежни нареждания за плащания към контрагенти;
  • Изготвяне на други документи, включително Документи за кандидатстване за банков кредит и представяне пред комепетентните органи и/или лица. За повече информация посетете https://www.brainstormcredit.bg/.
  • Захранване със средства на Клиента/Теглене на пари в брой на/от банковите

сметки на Клиента чрез посещение на банков клон.

  • Административни услуги за физически и юридически лица по запитване на клиента.

За повече информация не се колебайте да ни потърсите като използвате формата „Направи запитване“, или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: