Счетоводно обслужване

Счетоводител като услуга

Дигитално счетоводство или Счетоводител като услуга – редица възможности и ползи!

Дигитализацията в счетоводното обслужване позволява бързо и адекватно обслужване по множество различни канали за комуникация. Ние от Брейн Сторм Консулт се стремим да осигуряваме на своите клиенти съвременни и качествени счетоводни услуги, базирани на иновативни идеи и подходи. Нашата цел е да бъдем максимално гъвкави, за да можем да посрещнем индивидуалните нужди на всеки бизнес. За целта създадохме „Счетоводител като услуга“ – Accountant as a Service (AaaS)

Облачни технологии

В зависимост от изискванията на клиента има възможност за:

1. Създаване на персонален, фирмен профил с опция за структуриране по отделни папки и файлове. За всяка фирма се генерира персонален линк и парола за достъп , които се предоставят на клиента.
2. Създаване на клиентски профил с инсталация на програма за автоматично синхронизиране на определена директория.

  • голяма сигурност на съхраняваната информация
  • лесно споделяне на документация
  • достъпност от различни устройства
  • интеграция с различни системи

 

Видео и аудио конферентни системи ( камери, микрофони, Skype, Viber )
Те позволяват моментално дискутиране и бързо решаване на възникнали въпроси, без да се налага клиентът да губи време и да посещава нашия офис.
Клиентите ни получават необходимата информация по всички онлайн канали като това се отразява положително на взаимоотношенията ни с тях.

Дистанционна поддръжка Team Viewer
Team Viewer е едно от най-добрите решения за отдалечен достъп до софтуер, файлове или други ресурси. Позволява да имате дистанционен достъп без значение къде се намирате. Това гарантира, че по всяко време може да достъпвате необходимата за Вас информация.
• Мигновен достъп
• Съвместимост с различни операционни системи
• Споделяне на ресурси

Възползвайте се от услугата още сега – позвънете ни на телефон +359 2 80 99 776 или ни пишете на имейл на sales@brainstorm.bg.

Нашата коректност и точност продължава да ни води десетки нови клиенти от препоръки всяка следваща година.

Ето какво споделят част от тях:

“Брейн Сторм Консулт работят с изключително голям професионализъм и в срок, така че да приключим, съгласно нуждите на нашата фирма. Новите колеги, които постъпват на работа , минават специално обучение и много бързо свикват да работят с продуктите на Брейн Сторм Консулт, да решават всички задачи, които имат в хода на тяхната работа.”
Живко Димитров, Управител
„Крайбург България“ ЕООД

“Ние сме много доволни от Брейн Сторм Консулт и благодарим за тяхната коректност, бързина и доброто сътрудничество.”
Цветелина Томова, Главен счетоводител
„Ролпласт‘ ЕООД

“В лицето на Брейн Сторм Консулт сме срещнали разбиране, търсене на вариант, един интерес да го направят, така че да се постигне резултатът, който ние искаме.”
Кристоф Делмас
Президент на „Илиада“ ЕООД

“Настоящата референция се издава на БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ в уверение на това, че компанията разполага с висококвалифицирани кадри и компетентен персонал. Качеството и експертността в предоставянето на счетоводните услуги, ТРЗ и консултациите е от изключителна важност за нашата компания, защото времето и усилията ни са насочени изцяло към същността на бизнеса ни.
С настоящата референция потвърждавам, че БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ е правилният партньор, с който бизнесът ни се развива в правилна посока.
С удоволствие бихме препоръчали услугите на компанията.”
Пламен Тръпков Боев, Управител
Булстрейт ООД

Системите за оптимизиране на работните процеси, споделеното съхранение на данни и съвместните работни пространства са предпоставка за повишаване ефективността на Вашия бизнес, а също така дават възможност на служителите да предлагат по-високо ниво на обслужване за по-кратко време.
Дигиталното счетоводство позволява професионално обслужване без физически контакт и без да напускате своя дoм или офис. Подходящо е за всеки бизнес както от големите населени места, така и от по-малките, където понякога няма достатъчно квалифицирани счетоводители.

Разкажете ни за Вашите нужди и ни попитайте за повече информация като се свържете с нас от формата „Направи запитване“, на имейл sales@brainstorm.bg или на телефон +359 2 80 99 776.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: