null

BRAINSTORM- PROVOKE INNOVATION 2018

Брейн Сторм Консулт е официален партньор на Българската конфедерарациия за иновации /БКИ/ в организирането на Международния форум за иновации “BRAINSTORM-PROVOKE INNOVATION”.

 

Целите на форума са да бъдат осъществени срещи между инвеститори и иноватори, за да се създаде символичен мост в комуникацията между тях и като резултат идеите, които се представят, да намерят своята успешна реализация.

 

Събитието е с ежегоден характер и до сега срещна подкрепата на Министерство на икономиката, София Тех Парк, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, Българска агенция за инвестиции, Endeavor /Ендевър България/- международна предприемаческа мрежа, Асоциация на индустриалния капитал в България, Агенция за инвестиции в България и други.

 

Успешните мениджърски решения зависят пряко от успешните идеи. Разбира се, идеите не трябва да са самоцелни, трябва да бъдат предназначени да разрешат някакъв проблем, да ни провокират да погледнем ситуацията от друг ъгъл, да ни накарат да преразгледаме или да подобрим дейността си.

 

Ние от Брейн Сторм Консулт вярваме, че за бизнеса иновациите означават сигурен, устойчив и бърз растеж!