null

Регистрация 2018

ТАКСА за групова регистрация за Иноватори:

– 150 € за първа регистрация и 40 % отстъпка за всяка следваща

ТАКСА за групова регистрация за Инвеститори:

– 300 € за първа регистрация и 40 % отстъпка за всяка следваща

Ранни записвания до 30 октомври, 2018:

– Такса за участие Иноватор 105 € (нормална такса 150 €)

– Такса за участие Инвеститор 210 € (нормална такса 300 €)

 

Bank Accounts:

Bank: Piraeus Bank Bulgaria AD, Sofia

IBAN: BG 12 PIRB 8068 1604 3775 26 BGN

IBAN: BG 83 PIRB 8083 1606 1740 87 EUR

BIC CODE: PIRBBGSF

For: Bulgarian Confederation for Innovation

Address: 1729 Sofia, Mladost 1 A, bl. 505 A, entr. 2

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: