null

Affiliate програми

По своята същност AFFILIATE програмите са вид маркетингов инструмент, който представлява форма на сътрудничество между собственици на web сайтове. По същество сайта- собственик на дадена стока или услуга изплаща комисионна на сайта- партньор (affiliate partner), в зависимост от вида на партньорската програма. Сред типовете affiliate програми са: 

Pay-Per-Sale – на партньорския сайт се изплаща комисионна при реализиране на продажба от клиент, дошъл чрез кликане върху банер, линк или текстова връзка от неговия сайт.

Pay-Per-Lead – на партньорския сайт се изплаща определена сума, ако посетител, дошъл чрез кликане от него, се регистрира за ползване на сайта-собственик и попълни формуляр.

Pay-Per-Click – на партньорския сайт се заплаща за това, че посетител е кликнал върху банер, линк или текстова връзка, водещи до сайта-собственик.

Афилиейт маркетингът е модел, базиран единствено и само на резултатите.  Измерва се чрез Cookie-based система, която следи откъде идват посетители/купувачи в сайта-собственик.

Брейн Сторм Консулт предлага услуга по счетоводно обслужване, във връзка с данъчното третиране на приходи от affiliate програми. За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: