null

ABIS DEVELOPMENT

Създадена 2007, Abis Development има една основна задача – засилване присъствието на клиентите си в онлайн пространството, като вече предлага пълен комплект от бизнес решения. Измежду тях са WEB базиран софтуер за управление на бизнес процеси (CMS, CRM и ERP), модерни и специфично разработени уебсайтове, мобилни приложения за основните операционни системи, изграждане и провеждане на цялостни онлайн и традиционни маркетинг кампании и не на последно място – възможност да поеме функциите на IT и маркетинговите отдели на своите клиенти, с което те не само оптимизират разходите си, но и получават изключително професионални решения.

Сайт: www.abis.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: