Приемът на проекти по процедурата за малки предприятия с оборот над 500 000 лева вече е отворена

Приемът на проекти по процедурата за малки предприятия с оборот над 500 000 лева вече е отворен

Новини Обучения Промоции и игри Приемът на проекти по процедурата за малки предприятия с оборот над 500 000 лева вече е отворен На 22.02.2021 г. стартира приемът на проекти по процедура за малки предприятия:  BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна…