You are here:

Търговците на едро отпаднаха от кръга на задължените лица по чл.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

 От 26 януари, влезе в сила изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което т.19 на чл. 4 от закона отпада.

Това автоматично означава, че част от Вас ще избегнат попълването на  стотици страници с лични и други данни за всяка сделка, която извършвате. Износителите няма да се притесняват, че губят конкурентно предимство пред фирми от други страни, които не изискват тези тежки формалности от своите потенциални клиенти.

Промяната беше направена по предложение на КРИБ и внесена в Народното събрание от група народни представители. Нееднократно Конфедерацията е изразявала официални становища с искане „търговците на едро“ да бъдат заличени от категорията задължени лица по смисъла на чл. 4 от закона. Поради отсъствие на национална оценка на риска досега не беше възможно да се обсъжда и приеме такова предложение.

Вижте повече тук: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137182924

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай