Mираж SQL ТРЗ Версия 1.2.2.1

Промени на осигурителните прагове считано от 01.07.2020г, съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнородван в държавен вестник в бр.55 от 19.06.2020 г.

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай