Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.6.3

  1. Осигуровки и данъци за 2020г.
  2. Справки по чл.73, ал.1 и ал.6
  3. Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ
  4. Служебна бележка по чл.45, ал.5 от ЗДДФЛ
  5. Служебна бележка по чл.45, ал.7 от ЗДДФЛ

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай