Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.123.0

  1. Номер на фактура при импорт материални сметки допуска до 20 символа
  2. Корекция при вземане на партидата на с-ка 503
  3. Зареждане на кореспонденции със знак „-„
  4. В хронология на операции и в сторниране се визуализира папката
  5. Импорт различна папка за всеки ред, материални сметки
  6. Разширено поле за email на контрагент
  7. Актуализация на база с данни за ДДС номер
  8. Промяна в печат на фактури с данните на Брейн Сторм Консулт

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай