Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.4

  1. Направена корекция в годишното преизчислениe на ДОД на служители с ТЕЛК ;
  2. Направена корекция в служебната бележка по чл.45 от ЗДДФЛ на служители с ТЕЛК;
  3. Направена корекция в ТД по чл.114;
  4. Направена корекция в безкасово плащане за избор по отдел;
  5. Направена корекция в безкасово плащане за осигуровки на СОЛ – избор на ТД на НАП;

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай