Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.2

  1. Доработка във фирмени настройки – “Метод на изчисление на социални разходи“
  2. Направена корекция в Приложение 9,10 и 11 за болничните
  3. Направена корекция в Декларация 1 – когато служител е в болничен и няма 6 месеца осигурителен стаж

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай