МИРАЖ СУПТО и Наредба H-18 

Нашият екип разработи и приспособи параметрите на софтуера ни, за да съвпада с новите изисквания. След обстоен тест на направените промени, всички настоящи и потенциални клиенти ще могат спокойно да работят с програмата.

МИРАЖ СУПТО позволява интеграция със следните касови апарати:

  • Дейзи
  • Датекс
  • Елтрейд
  • Тремол

МИРАЖ СУПТО и наличните новости, отговарящи на Наредба H-18:

  • Възможност за създаване на потребителски акаунти и потребителски роли на хората, които ще използват Мираж СУПТО.
  • Добавяне на данните за фирмения профил, с който ще работи приложението
  • Въвеждане на данни за фирмите(контрагентите), с които ще се работи и на които ще се правят продажби, и ще се издават дебитни и кредитни известия. Обвързаност на въведените контрагенти към вече избрания фирмен профил.
  • Добавяне на фискалните устройства, които са налични фирмата, която е избрана във фирмения профил. Обвързаност на всяко фискално устройство към определена фирма.
  • Създаване на търговски обекти и работни места, като всяко работно място принадлежи към определен търговски обект на фирмата. Задаване на серийния номер на фискалното устройство, което ще се ползва на това работно място. Може да бъде избрано единствено фискално устройство, което предварително е регистрирано към дадената фирма.
  • Възможност за добавяне на артикули и мерни единици

Сроковете за въвеждане на измененията по Наредба Н-18 за бизнеса, са:

Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО в срок до 31 Март 2019 г.

Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания в срок до 30 Септември 2019 г.