Брейн Сторм Консулт е Генерален спонсор на Национален форум на общинските данъчни експерти 

Брейн Сторм Консулт стана Генерален спонсор на четвъртото издание на Национален форум на общинските данъчни експерти. Събитието ще се проведе на 26 и 27 септември 2019 г. в гр. Хисаря

Програмата включва актуални теми за дискусии, между които предстоящи промени и актуализация на процедурите по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закон за местните данъци и такси в съответствие с нормативната среда; опазване на данъчно-осигурителната информация, такса „битови отпадъци“ и др.

Част от услугите, които предлага Брейн Сторм Консулт са независим одит на общини и организации от публичния сектор, бизнес, данъчни и правни консултации. Компанията извършва дейност, свързана с подпомагане на общините при управление, изпълнение и отчитане на проекти по оперативни програми на ЕС и други външни източници на финансиране. Настоящи клиенти на фирмата са общини Благоевград, Варна, Хасково, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Лом, Нова Загора, Перник, Сливен, Червен бряг, Чипровци и Столична община.

Чрез участието си Брейн Сторм Консулт има за цел да подпомогне финансово такъв тип срещи и да се запознае с нови практики, предложения и модели на управление.