Брейн Сторм Консулт- член на международната мрежа на независими счетоводни, одиторски и адвокатски кантори „TAG Alliances“

Брейн Сторм Консулт стана независим и единствен член за България на една от най -големите и уважавани международни компании- TAG Alliances.

TAG Alliances представлява международна мрежа на независими счетоводни, одиторски и адвокатски кантори.

Екипи в над 750 офиса в 105 страни съчетават национални с международни познания и едновременно с това предоставят висококачествени услуги във всички индустриални и търговски сектори.

Членството на Брейн Сторм Консулт към TAG Alliances дава възможност на компанията да увеличи своята „бизнес Вселена“, при която всички нейни контрагенти и партньори си партнират взаимно – от национално към глобално ниво. Същевременно се разширява кръгозорът за споделяне на най-добрите бизнес практики в международен план. Това дава привилегия за работа с престижни  компании от ранга на най-големите световни организации.

Членството в общността осигурява на компанията изключително конкурентно предимство – международни ресурси и възможност за обслужване на глобалните цели и нужди на клиентите.