Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.121.0

 1. Корекция валутен курс при импорт XML
 2. Корекция аналитична партида
 3. Премахване дублиране на номер на продажна фактура
 4. Екран Стокова към Фактура – премахване анулираните стокови. Добавена опция за търсене на контрагент по име и код
 5. Инвентарна книга компактен формат – добавяне на колони с информация за МОЛ и местонахождение
 6. Корекция SAP при импорт
 7. Премахване дублиране на меню – автоматично зареждане на първоначални данни
 8. Корекция на коефициент по чл. 73
 9. Отстраняване на грешка при масова корекция на общи партиди
 10. Добавена опция за печат на постоянен текст след „Словом във фактурата“
 11. Корекция Главна книга – зареждане счетоводни операции и кореспонденция

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай