Mираж SQL ТРЗ Версия 1.0.99

  1. Направена корекция в Уведомление по чл.62 – „Дата на сключване на договор“ (допълнително споразумение);
  2. Направена корекция в справка за отпуск съгласно НСС 19 – обновяване;
  3. Направена корекция в годишна статистика – закръгления;
  4. Направена корекция в УП3 – обновяване;
  5. Доработка в справка „Задължения към бюджета“ – обезщетения по чл.222,ал.1.

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай