ГЕРГАНА МЕЧКОВА, АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖЪР БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ

Административният отдел има ключова роля в ежедневната работа на всяка компания.

  1. Ролята на административния отдел в развитието на една фирма често остава скрита, но представлява важна подкрепа за работата на всички отдели. Считате ли, че е възможно разрастване дейността на компанията без такива специалисти?

„Ролята“ на административния отдел в развитието на една фирма може да се проследи още от самото й създаване. За да се изгради стабилна и устойчива структура е необходима стабилна основа. Административният отдел има ключова роля в ежедневната работа на една компания. Целта му е да координира работата на всички отдели, да поддържа вътрешната комуникация, да организира документния и информационен поток, както и връзките с клиенти, компании, организации и институции. Отдел Администрация е един от най-натоварените по отношение на управлението на документи, информация и процеси. Ако административните процеси са стабилни, те осигуряват устойчивост на дадена структура, благодарение на утвърдените ред и правила при административната дейност. Възможно е да се затрудни работният процес при не добре функциониращо или даже липсващо административно звено.

  1. Какви са основните компетенции, които трябва да притежава един административен мениджър?

Почти всеки известен бизнесмен е написал книга в областта на мениджмънта – 6, 26, 36 качества, компетенции и умения на успешния мениджър и лидер. Да си добър мениджър е изкуство, което не се учи в университета, а в практиката. Най-общо казано – трябва да притежава повечето качества и компетенции, валидни за мениджъри на други отдели, но и да притежава способността да забележи, интерпретира и предвиди притесненията, желанията и реакциите на хората, както и способността да идентифицира правилно информацията, да я търси от подходящи източници и да я предаде умело по правилния начин.

  1. Кое е най-важно за Вас, за да се чувствате мотивирана на работното си място?

Ясно поставени цели и задачи, ясни отговорности и права, доверие, положителна обратна връзка от колеги и клиенти, одобрение и признание, приятна работна атмосфера – без тези няколко неща служителите в една компания са просто хора, които работят на едно място.

  1. България прие Стратегия за административната реформа в публичния сектор, в която е заложено въвеждането на комплексното административно обслужване. Факт ли са облекченията за бизнеса?

Позната практика при държавната администрация е гласуването и приемането на конкретна реформа с цел облекчение на бизнеса, но в последствие често пъти се оказва, че тя не функционира. Мисля, че е нужно известно време за утвърждаване на приетите реформи и тогава да се прецени, доколко са ефективни и дали водят до реални резултати. И все пак, това е стъпка във вярната посока за намирането на решение относно премахването на така наречения „административен натиск“ и  свеждането на регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство.

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай