Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.120

 1. Създадена нова аналитичност „Клиент 1 ниво“
 2. Отстранен проблем в аналитична ведомост с непълно визуализиране имена на партиди
 3. Отстранен проблем при изписване на количество – Недостатъчна наличност
 4. Отстранен проблем при автоматична номерация на РКО
 5. Коригиран шаблон за заплати при трансфер от ТРЗ
 6. Коригиран импорт на XML документи при наличие на повече от един ред във фактурата
 7. Отстранен проблем при зареждане на Дневник на сметка и Аналитична оборотна ведомост
 8. Коригирана информация в клетка „Загуба от обичайна дейност“ в ОПР
 9. Коригирани грешни партидни файлове след корекции
 10. Коригирана константа в ГФО за предходна година
 11. Коригирана номерация на импортирани контрагенти, без дублиране на код и добавяне на „9“-ки
 12. Отстранен проблем с Масов Печат на фактури, Преглед на документи и Изпращане по Еmail, при разместване на колонки F4 вече търси на правилното място
 13. Коригиран Протокол по чл.79а ал.4 и 79б ал.4
 14. Отстранен проблем при генериране на Дневници по ДДС
 15. Коригиран XML експорт на документи, касаещ фактури с повече от един артикул/услуга

Вашият коментар

Вашият email няма да бъде публикуван. Required fields are marked *

Публикувай