НАЙДЕН ПЕЛОВ, МЕНИДЖЪР „ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ“ НА „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ“

Г-н Найден Пелов смята, че в основата на търговския успех на Брейн Сторм Консулт е умението на всички специалисти да персонифицират услугата спрямо конкретния клиент. Фактът, че към днешна дата има клиенти, които са от създаването на Брейн Сторм Консулт е ясен показател, че компанията се стреми да удовлетворява всяко едно желание и изискване на своите партньори.

Потенциалът на човешкия ресурс в Брейн Сторм Консулт помага винаги да се достигне до печелившо решение за всяка трудна ситуация. Основната задача на търговците е да разберат истинската нужда на клиента и да я остойностят по начин, който да е печеливш и за двете страни.

Г-н Пелов разказва, че една от целите е ФСС Мираж SQL е да продължава да се развива и да бъде една отворена система, която да се адаптира към всякакъв бизнес модел.