МЕСЕЧНАТА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С 1.81 ЛВ.

Общият размер на помощта за целия отоплителен период от 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г. ще се увеличи на 374.15 лв. Това е увеличение с 9.05 лв. в сравнение с изплащаната през миналата зима.Месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия зимен сезон също ще се увеличи до 74.83 лв., което е с 1.81 лв.

Новият размер на помощта е определена със заповед на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, съобщават от ведомството.

Съгласно нормативната уредба месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 385 KWh електроенергия, от които 280 KWh дневна и 105 KWh нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври на текущата календарна година. Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Кандидатстващите за целева помощ могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ до 31 октомври 2018 г. Заявленията се подават по настоящ адрес на кандидатите. Увеличението на пенсиите от 1 юли с 3.8 % няма да да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

За миналия отоплителен сезон 2017/2018 г. беше изплатена пусната енергийна помощ на 204 635 лица и семейства на обща стойност над 74 млн. лв.

Заявление-декларация за отпускането на целева помощ за отопление може да се изтегли от уеб-страницата на Агенцията за социално подпомагане в раздела „Административни услуги“.

Източник: economic.bg