БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ С НОВ ОФИС В СЛЪНЧЕВИЯ САНДАНСКИ

Виждайки потенциала на този мащабен проект, Брейн Сторм Консулт продължава с изграждането на мрежа от офиси в страната. Както мнозина от Вас вече са се досетили, открихме нов офис в град Сандански.  Така собствените ни офиси са 3 на брой, като имаме силен стремеж този брой да продължава да нараства с времето.