Д-Р KАМЕЛИЯ TЕРЗИЙСКА – ПОЧЕТЕН ГОСТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ПОЩЕНСКА БАНКА СРЕЩА БИЗНЕСА“

Днес се състоя поредната конференция „Пощенска банка среща бизнеса“ в Гранд Хотел София.

Поредицата от конференции „ Пощенска банка среща бизнеса“, които бяха проведени в Русе, Благоевград, Пловдив и Шумен продължи с днешното си издание,  на което се наблегна отново темата за иновации.

Поради тази причина гост на събитието бе и д-р Камелия Терзийска – собственик на компанията Брейн Сторм Консулт и основател на Българската конфедерация за иновации.През месец ноември именно тя бе сред основните имена свързващи се с термина „иновации“ . Причината беше успешния международен бизнес форум,  „Бъдещата форма на сътрудничество между иноватори и инвеститори“, организиран от Българската конфедерация за иновации.

На днешната конференция бяха икономистът Лъчезар Богданов от Industry Watch, Димитър Шумаров – изпълнителен и главен финансов директор на Пощенска банка и Димитър Герджиков – мениджър „Бизнес развитие“ в управлени „Банкиране малък бизнес“.

На конференцията се констатираха следните тенденции, а именно че износът и потреблението отбелязват икономически ръст в национален план. Кредитите за бизнеса също отбелязват ръст през последните месеци.

Продължава и активното създаване на нови предприятия, като всяка 8-ма фирма, действаща на пазара в момента, е нова. По отношение структурата на местната икономика, секторите, които генерират най-много приходи, са търговия (29%), преработвателна промишленост (21%), туризъм (20%)земеделие (17%) и транспорт и складиране (13%).