ОБЩЕСТВО ЗА ЛОЯЛНОСТ – ИНИЦИАТИВА НА БРЕЙН СТОРМ С ПОДКРЕПАТА НА СУ

Г-жа Камелия Терзийска, собственик на Брейн Сторм Консулт, инициатор и председател на „Общество за лоялност“, организира посещения за студентите в различни институции като: Сметна палата, Агенция Митници, НАП, КФН, АДФИ и др.

Тазгодишната инициативата беше подкрепена от Софийския университет и цели студентите да получат пряк контакт с представители от тези институции и възможност да задават въпроси.

Най-дейно участие взеха студентите на Г-жа Терзийска изучаващи Банково счетоводство и Държавен Финансов Контрол в СУ.