КАКЪВ Е РЕДЪТ ЗА КОМАНДИРОВАНЕ В ЧУЖБИНА?

Какви документи са необходими и как се облагат разходите за командировка извън България, коментира Лиляна Деспотова, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор в UHY Brain Storm Consult.

Редът и условията за командироване на физически лица в чужбина е регламентиран в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). Командироването не може да се съчетава с лични пътувания (чл.10 от НСКСЧ) и се извършва въз основа на писмена заповед, чиито задължителни реквизити са изчерпателно изброени в чл.5, ал.2 на НСКСЧ. Кодексът на труда (КТ) предвижда, че работодателят може да командирова работник или служител за не повече от 30 календарни дни без прекъсване (чл.121(2) от КТ). Този срок може да бъде превишен само с изричното писмено съгласие на работника или служителя (чл.121(2) от КТ). За периода на командировката лицата имат право да получат….

Натисни тук за цялата статия.

Публикация в Economy