null

Франчайз

Франчайз, днес иновативните и утвърдени компании предоставят концепции и техники, с които развиват франчайзинга и го превръщат в най-мощния бизнес модел.

 

Франчайз това е схема на дистрибуция на продукти и услуги, при която франчайзополучателят ползва изпитан бизнес модел, съобразява се с него и плаща абонаментни такси за използването на бранда.

Чрез закупуването на франчайз Вие получавате от франчайзодателя правото да ползвате неговата търговска марка и успешния му бизнес модел. Вие ще може да ползвате вече тествана, изградена и работеща система, която включва готови решения дадени Ви от франчайзодателя.

Франчайзингът има редица предимства пред традиционният начин на започване на бизнес:

 • Готов бизнес модел – ползване на изпитана технология, чрез която се спестява методът “проба – грешка”

 • Минимален риск – въпросителните пред такова начинание са много по-малко, а предпоставките за успех са много повече

 • Търговска марка – ползване положителния имидж на вече позната и уважавана марка

 • Ноу-хау – предоставяне на всички изпитани и наложили се процедури и практики за управление на бизнеса

 • По-високо качество – постоянен контрол върху качеството на продуктите/услугите и обслужване на клиентите

 • Развитие – по-сигурен старт и възможност за по-бързо развитие на бизнеса

 • Обучение – детайлно обучение за това как трябва да управлявате Вашия бизнес и да постигнете успех

 

ФРАНЧАЙЗ на БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ

 

Брейн Сторм Консулт иска да сподели своя дългогодишен опит, ноу-хау и успешен управленски модел, именно чрез такъв тип партньорски отношения. Компанията предоставя права в частта, която касае счетоводни услуги, счетоводен софтуер, счетоводни и данъчни консултации и всички останали счетоводни, финансови и данъчни услуги. Франчайзополучателят ще има възможността да започне да работи веднага, стартирайки с готова технология. Огромно преимущество е правото на ползване на търговската марка “Брейн Сторм Консулт”, която e успяла да изгради положителен имидж на компанията. Партньорите на фирмата ще си спестят първоначалния етап на опити и грешки, благодарение на което рисковете пред тяхното ново начинание ще бъдат сведени до минимум. Заедно с престижа на бранда, кандидатите получават и обучение от квалифициран екип от специалисти и експерти.

 

Основна цел на Брейн Сторм Консулт е изграждане на дългосрочно и взаимно полезно сътрудничество, в което фирмата има координираща функция. Подпомага своите партньори да предоставят отлично обслужване на своите клиенти,оказва съдействие за постигане на техните финансови и бизнес цели, за да максимизират възможностите за растеж на българския пазар.

 

Идеалният кандидат:

 • Контактен
 • Да има опит в бизнеса
 • Постоянен
 • Коректен и точен
 • Дисциплиниран и да има ясни цели
 • Ентусиазиран и с желание за привличане на нови клиенти, подобряване нивото на обслужване
null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: