null

Франчайз

Днес иновативните и утвърдени компании предоставят концепции и техники, с които развиват франчайзинга и го превръщат в най-мощния бизнес модел.

Чрез закупуването на франчайз Вие получавате от франчайзодателя правото да ползвате неговата търговска марка и успешния му бизнес модел. Вие ще може да ползвате вече тествана, изградена и работеща система, която включва готови решения дадени Ви от франчайзодателя.

Франчайзингът има редица предимства пред традиционния начин на стартиране на бизнес:

 • Готов бизнес модел – ползвате изпитана технология и проверени бизнес модели;
 • Минимизирате риска, защото въпросителните пред такова начинание са много по-малко, а предпоставките за успех са много повече;
 • Търговска марка – възползвате се от положителния имидж на вече позната и утвърдена търговска марка;
 • Ноу-хау – получавате всички изпитани и наложили се процедури и практики за управление на бизнеса;
 • По-високо качество – постоянен контрол върху качеството на продуктите/услугите и обслужването на клиентите;
 • Развитие – по-сигурен старт и възможност за по-бързо развитие на бизнеса;
 • Обучение – детайлно обучение за това как трябва да управлявате Вашия бизнес и да постигнете успех;
 • Подкрепа – като част от общия бизнес на една компания, вие ставате част от неговата философия и начин на мислене и действие, ето защо ще бъдете подкрепяни постоянно.

Франчайз на Брейн Сторм Консулт

Брейн Сторм Консулт иска да сподели своя дългогодишен опит, ноу-хау и успешен управленски модел, именно чрез такъв тип партньорски отношения. Компанията предоставя права в частта, която касае счетоводни услуги, счетоводен софтуер, счетоводни и данъчни консултации и всички останали счетоводни, финансови и данъчни услуги. Франчайзополучателят ще има възможността да започне да работи веднага, стартирайки с готова технология. Огромно преимущество е правото на ползване на търговската марка “Брейн Сторм Консулт”, която e разпознаваема и с вече изграден положителен имидж. Партньорите на фирмата ще си спестят първоначалния етап на опити и грешки, благодарение на което рисковете пред тяхното ново начинание ще бъдат сведени до минимум. Заедно с престижа на бранда, кандидатите получават и обучение от квалифициран екип от специалисти и експерти.

 

Основна цел на Брейн Сторм Консулт е изграждане на дългосрочно и взаимно полезно сътрудничество, в което фирмата има координираща функция. Тя подпомага своите партньори да предоставят отлично обслужване на своите клиенти,оказва съдействие за постигане на техните финансови и бизнес цели, за да максимизират възможностите за растеж на пазара.

Идеалният кандидат за нас е:

 • Контактен;
 • Има опит в бизнеса;
 • Постоянен, дисциплиниран и с ясни цели;
 • Коректен и точен;
 • Ентусиазиран и с желание за привличане на нови клиенти чрез подобряване нивото на обслужване, но и не само.

Ако желаете да се присъедините към нас и да развиваме заедно счетоводния бизнес в България, свържете се с нашия Търговски екип и ще получите допълнителна информация как това може да се случи. Нашите контакти са sales@brainstorm.bg и телефон +35928099776.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: