Управленски екип

Виолета МартиноваВИОЛЕТА МАРТИНОВА

Изпълнителен директор за град Пловдив

 

Образование:

Магистър по специалността „Психология“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“- град Велико Търново

Магистър по специалността „Приложна психология“, ПУ „Паисий Хилендарски“- град Пловдив

Бакалавър по специалността „Социални дейности“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – град Благоевград

 

Професионален опит:

  • 8 години консултант на лица от уязвими групи;
  • 2 години работа по Програми за превенция
  • 5 години като координатор проекти по ЕИП

Ползвани езици: английски, гръцки

Контакт: violeta.martinova@brainstorm.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: