Управленски екип

КАМЕЛИЯ ТЕРЗИЙСКА

Генерален мениджър

 

Образование:

Доктор по „Икономика и управление“

Магистър по специалността „Индустриален бизнес“, Университет за национално и световно стопанство- град София

Специализация по „Управление и анализ на инвестициите в индустриална фирма“, Университет за национално и световно стопанство- град София

Регистриран одитор – Диплом № 0526

Дипломиран експерт-счетоводител

Лектор по Международните счетоводни стандарти

 

Професионален опит:

  • Над 30 години работи в сферата на счетоводството
  • Повече от 24 години извършва одиторска дейност
  • 16 години е главен асистент към Стопанския факултет на Химикотехнологичен и Металургичен Университет, гр.София
  • 6 години е главен асистент – доктор по икономика в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
  • Преподавател в Технически университет, гр. София
  • Преподавател в Европейски политехнически университет
  • Председател на контролния съвет на „Институт на Вътрешни Одитори в България“ 

Ползвани езици: английски, гръцки, немски, руски

Контакти: kamelia@brainstorm.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: