Управленски екип

ИВА МАРИНСКА

Мениджър Helpdesk отдел

 

Образование:

Магистър по специалността „ Счетоводство и контрол”, Университет за национално и световно стопанство- град София

 

 

 

Професионален опит:

  • 10 години опит като Оперативен счетоводител
  • 20 години опит като Главен счетоводител
  • 3 години опит като Мениджър Helpdesk отдел 

Ползвани езици: английски, руски, испански

Контакт: iva@brainstorm.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: