ТРЗ и личен състав

ТРЗ и Личен състав & Криптиран фиш

Брейн Сторм Консулт разполага с високо квалифицирани специалисти по ТРЗ и личен състав. Ние можем да Ви освободим от тежестта за разглеждане на безброй законодателни документи, докато се опитвате да откриете как да се справите с нуждите на служителите си, работещи по трудов договор, на половин или пълен работен ден, начисленията и удръжките, данъчните задължения и свързаните с това въпроси. Екипът ни спазва и всички нормативни изисквания произтичащи от националното законодателство и Регламент (EС) 2016/679 – GDPR за защита на личните данни.

Предоставяните от нас ТРЗ услуги се предлагат заедно с управлението на оперативното счетоводство на нашите клиенти, но също така и като самостоятелна услуга. Освен това можем да Ви предложим и услугата ТРЗ специалист на място. Възползвайки се от нея Вие спестявате време и намирате работещи решения за възникналите в компанията Ви казуси.

При нас може да получите и само консултация от ТРЗ специалист по възникнал проблем.

Брейн Сторм Консулт поема грижата по тези дейности, за да имате време ефективно да се занимавате с Вашия бизнес и да бъдете спокойни по отношение на най-важния Ви ресурс – Вашите служители.

Като наш клиент Вие получавате:

 • Изготвяне на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им;
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
 • Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път;
 • Подготовка на файловете за безкасово плащане на заплати;
 • Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците. При желание от страна на клиента посещение на обслужващата банка с пълномощно;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите;
 • Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ;
 • Представляване на фирмите пред органите на НАП при ревизии, относно ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Изготвяне на вътрешнофирмени документи: Заповеди за командировки, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата
 • Посредничество за трудова медицина;
 • Консултации и съдействие при наемане на персонал.
 • Изпращане на криптиран имейл с работен фиш на служител, защитен с индивидуална парола:

Криптирането на информация е начин да бъдат покрити част от изискванията на GDPR. Работата с този модул се активира чрез програмна настройка, която се прави от наш ТРЗ консултант.

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: