Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

За да върви бизнесът ви в правилната посока е изключително важно да се откриете експерт счетоводител, който да се отличава с висок професионализъм и разбиране към материята. Друга важна стъпка е да изградите по между си необходимото доверие, за да може да постигнете желаните резултати.

В световен мащаб практиката все повече налага ползването на външни консултантски и счетоводни фирми за подпомагане на бизнеса.

Сред предимствата на тези услуги са:

 • Намаляване на разходите за издръжка на счетоводител или цял счетоводен отдел;
 • Спестяване на време и ресурси, което дава възможност на мениджърите да се фокусират върху основната дейност на фирмата си;
 • Бърза и своевременна реакция при променящите се бизнес условия;
 • Достъп до актуална информация за важните законодателни промени;
 • Сигурност за финансовата дисциплина на организацията;
 • Комплексно обслужване и допълнителни финансови и правни услуги.

Високото ниво на професионализъм на счетоводния екип на Брейн Сторм Консулт е причината нашите клиенти да получават коректно и навременно обслужване с тенденция за дългосрочно партньорство. Благодарение на богатото портфолио от услуги, които предлагаме, сред които финансови, административни и правни, ние затваряме цикъла от обслужване към крайния клиент. Това спестява време, пари и води до ефективни и работещи решения. Като независим и единствен член за България на TAG Alliances – международната мрежа на независими счетоводни, одиторски и адвокатски кантори, ние имаме знанията и опита да обслужваме бизнесите опериращи на международните пазари, като Ви предоставим сигурност и професионализъм.

Счетоводна къща Брейн Сторм Консулт предлага следните счетоводни услуги:

 • Текущо завеждане на първични документи;
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки;
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.

Счетоводител и ТРЗ специалист на място

За да отговорим на нуждите на своите клиенти и придържайки се към индивидуалния подход към всеки от един от тях, ние предлагаме счетоводител или ТРЗ специалист на място във Вашия офис, както почасово, така и на пълен работен ден. Гъвкави и ефективни сме, за да бъдем максимално полезни и ангажирани към бизнеса Ви.

Допълнително за Вас предлагаме:

 • Съхранение на Архив;
 • Полезна информация за настъпилите промени в счетоводното, търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство пред НАП,НОИ, НСИ, Търговски регистър и др.;
 • Извършване на физическа инвентаризация на материални запаси, стоки и дълготрайни активи;
 • Изготвяме отчети по изисквания на клиента;
 • Изготвяме финансови отчети на английски и немски език;
 • Други услуги по индивидуално запитване.

За повече информация и съдействие, не се колебайте да ни потърсите. Може да направите запитване през формата ни за контакт, по мейл sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: