null

Справочна информация

В началото на всяка година се предвиждат и гласуват промени, свързани с трудовото и осигурителното законодателство. Тук може да намерите систематизирана и актуална информация с всички изменения и допълнения, касаещи реформите в задължителните осигурителни вноски по фондове и да направите справка при възникнали казуси.

МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД

НКИД 2019

НКПД 2019

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – ДОО, ДЗО, ЗО, УЧПФ

ТЗПБ 2019

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

null

Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: