null

Пререгистрация на ЮЛНЦ

Брейн Сторм Консулт предлага съдействие при пререгистрация на Вашето ЮЛНЦ в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

 

През 2016 г. се приеха промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се създаде регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията – съдът се заменя от Агенция по вписванията като регистърен орган. Това означава, че всеки, който иска да учреди нова организация, след 01.01.2018 г. ще трябва да заяви това в Агенция по вписванията, а не в съда, както беше до момента. За всички ЮЛНЦ, които са вписани в съда към 31 декември 2017 г., е предвиден 3-годишен период (от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.), в рамките на който те следва да се пререгистрират в Агенцията.

 

Юридическите лица с нестопанска цел, учредени преди 01.01.2018 г. и вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ в срок до 31 декември 2020 г.

 

За повече информация може да използвате формата „Направете запитване“ или да ни пишете на office@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: