null

София

Брейн Сторм Консулт стартира своята дейност през 1997 г. в град София. През тези години компанията не спира да се развива и да надгражда вече постигнатото, чрез въвеждането на иновативни продукти и технологии, като в момента предлага затворен кръг от услуги на всеки клиент. Целта е пълно съдействие на клиентите за успешно развитие на техния бизнес, чрез осигуряване на квалифициран и компетентен екип, който да е в състояние да разреши всеки казус.

Брейн Сторм Консулт е сред лидерите в своята сфера, доказан, надежден и лоялен партньор.

Контакти:

1407 София

ж.к. Лозенец, ул. „Люба Величкова“ No 9, ет. 6

Tел: +359 2 80 99 740

Факс: + 359 2 80 99 757

e-mail: office@brainstorm.bg 

Търговски отдел: sales@brainstorm.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: