null

Сливен

Брейн Сторм Консулт продължава да разширява дейността и структурата си в страната като откри своя 5-ти собствен офис в град Сливен.

Регионът на Сливен и Ямбол разполага с добро качество на живот и потенциал за бизнес развитие.

За инвеститорите двата града са единна икономическа област с богато историческо наследство, добра социална и спортна инфраструктура, културен живот и образование.

Интеграцията на Сливен и Ямбол е процес, който ще осигури икономически просперитет на двете близко разположени общини.

Приоритет на Брейн Сторм Консулт  е удовлетворението  на клиентите и предоставянето на добавена стойност към услугите.

Целта на фирмата е изграждане на дългосрочно бизнес партньорство в Сливенския и Ямболския регион, като непрекъснато се стреми към усъвършенстване и улесняване процеса на обслужване.

Непосредствената близост между Сливен и Ямбол ще позволи на компанията да реагира бързо и гъвкаво на всички изисквания на клиентите от двата града.

 

Новият офис ще предлага на жителите на града пълната гама от услуги на фирмата.

Офисът се намира в град Сливен, бул. „Цар Освободител 14“, етаж 3, офис 12

Контакти:

Сливен

бул. „Цар Освободител 14“, етаж 3, офис 12

Телефон: 35944 592020

E-mail: sliven@brainstorm.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: