null

Сандански

Община Сандански е бързо развиваща се община, с динамично преструктурираща се икономика в посока ефективност и конкурентоспособност, осигуряваща по-добро качество на живот и по-висок жизнен стандарт за цялото население.

Градът разполага с изградени производствени площи и добър кадрови потенциал, което прави региона привлекателен и за чуждестранните инвеститори.

За да осигури на своите клиенти достъп до бързо и качествено бизнес обслужване,  на 15 февруари 2018 г. Брейн Сторм Консулт официално откри своя трети собствен офис.

Контакти:

2800 Сандански,

ул. „Македония“ 39, офис 101

Тел: +359 746 81300

E-mail: sandanski@brainstorm.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: