null

Варна

Водещо решение за откриване на офиса в град Варна е наличието на учебни заведения с висок потенциал на млади кадри, отличната инфраструктура и социална икономическа среда, както и желанието за разрастване на бизнеса на регионално ниво.

Целта на компанията е да подпомогне задържането на младите хора в града, които ще бъдат подкрепени и обучавани от техни дългогодишни служители, както  и осъществяване на комуникация  с нови партньори в различни сфери на дейност.

Офисът се намира в гр.Варна, р-н Приморски парк 536, № 269, ет.1 (партер), офис 1.1 и създава хармонична, динамична атмосфера на работа с екип от млади и талантливи служители. Така нашите професионалисти ще бъдат още по-близо до фирмите, подсигурявайки им високо ниво на обслужване.

Контакти:

9000 Варна

р-н. Приморски парк 536, No 269, ет.1, офис 1.1

Тел: +359 52 999 700

E-mail: varna@brainstorm.bg

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: