null

Нови версии Мираж SQL - ТЕСТ

АКТУАЛИЗАЦИИ ТРЗ

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.2.2.1

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.2.2.1 Промени на осигурителните прагове считано от 01.07.2020г, съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнородван в държавен вестник в бр.55 от 19.06.2020 г ...
Повече информация

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.2.1.2

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.2.1.2 Въведено е отсъствие поради неявяване на работа в извънредно положение, на основание чл.120в от Кодекса на труда ...
Повече информация

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.9.4

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.9.4 Промяна в отразяване на ДДФЛ в Декларация образец1 и Декларация образец 6 на чуждестранни лица по ДУ, които не са постоянно пребиваващи в страната ...
Повече информация

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.8.1

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.8.1 Актуализирани справки по чл. 73 ...
Повече информация

АКТУАЛИЗАЦИИ СЧЕТОВОДСТВО

Empty section. Edit page to add content here.

МОДУЛИ

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: