null

Нови версии Мираж SQL

Нови версии Мираж SQL ТРЗ

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.2.2.1

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.2.2.1 Промени на осигурителните прагове считано от 01.07.2020г, съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнородван в държавен вестник в бр.55 от 19.06.2020 г ...
Повече информация

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.2.1.2

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.2.1.2 Въведено е отсъствие поради неявяване на работа в извънредно положение, на основание чл.120в от Кодекса на труда ...
Повече информация

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.9.4

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.9.4 Промяна в отразяване на ДДФЛ в Декларация образец1 и Декларация образец 6 на чуждестранни лица по ДУ, които не са постоянно пребиваващи в страната ...
Повече информация

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.8.1

Mираж SQL ТРЗ Версия 1.1.8.1 Актуализирани справки по чл. 73 ...
Повече информация

Нови версии Мираж SQL Счетоводство

Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.123.0

Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.123.0
 1. Номер на фактура при импорт материални сметки допуска до 20 символа
 2. Корекция при вземане на партидата на с-ка 503
 3. Зареждане на кореспонденции със знак "-"
 4. В хронология на операции и в сторниране се визуализира папката
 5. ...
  Повече информация

Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.122.0

Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.122.0
 1. Подобрена и оптимизирана работа с F5 при зареждане на партиди в големи бази
 2. Премахване на ограничения за въвеждане на Покупки с еднакъв номер от един контрагент
 3. Корекция при изписване на налично количество материал в сметка ...
  Повече информация

Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.121.0

Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.121.0
 1. Корекция валутен курс при импорт XML
 2. Корекция аналитична партида
 3. Премахване дублиране на номер на продажна фактура
 4. Екран Стокова към Фактура – премахване анулираните стокови. Добавена опция за търсене на контрагент по име и код
 5. Инвентарна ...
  Повече информация

Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.120

Mираж SQL Счетоводство Версия 1.1.120
 1. Създадена нова аналитичност „Клиент 1 ниво“
 2. Отстранен проблем в аналитична ведомост с непълно визуализиране имена на партиди
 3. Отстранен проблем при изписване на количество – Недостатъчна наличност
 4. Отстранен проблем при автоматична номерация на РКО
 5. Коригиран шаблон ...
  Повече информация

МОДУЛИ

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: