null

МОДУЛ „ФАКТУРИРАНЕ“

МОДУЛ „ФАКТУРИРАНЕ“ на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL е функционалност, даваща възможност за бързо и лесно издаване на фактури, проформа фактури, кредитни, дебитни известия, протоколи и други документи. За удобство на потребителя е заложена функцията за създаване на шаблони и последващо „Бързо въвеждане на документи“, в което се попълват само основните данни. В програмата има опция за създаване на номенклатура за клиентите, контрагентите и доставчиците, чрез която те могат да бъдат избрани лесно от списъка, при издаване на фактури. Потребителят може да търси в номенклатурата по различни критерии и филтри – наименование, данъчен номер и единен идентификационен код (ЕИК).

 

МОДУЛ „ФАКТУРИРАНЕ“ на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL :

 

  • въвеждане на данъчни документи
  • корекция на вече въведени данъчни документи
  • предварително задаване на произволен процент търговска отстъпка или търговска надценка за всяка сделка
  • преглед на вече въведени документи
  • възможност документите да се отпечатват на хартия и/или съхранение в PDF формат
  • изпращане на документите директно чрез email до клиенти
  • автоматична номерация на документите, възможност за задаване на отделна номерация в определен диапазон в различните обекти.
  • меню за автоматично генериране на Справка-декларация и  Дневници за покупки и продажби по ЗДДС
  • масов печат на фактури

 

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

МОДУЛИ

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: